Bojovník II (Virabhadrásana II)

Jde o mírumilovného mystického bojovníka, který byl stvořen z vlasů boha Šivy. Šiva si je vytrhl ze žalu, když byla zabita jeho milovaná manželka.

Pozicí bojovníka do vás vstupuje síla a odhodlanost „bojovat“ se svými špatnými vlastnostmi, zlozvyky nebo i touhami. Síla z dolní části těla, z pevně ukotvených nohou přechází do pružnosti a volnosti v horní části trupu, paží a mysli. Uvolňuje psychické napětí, podporuje energii a otevírá srdce.

V pozici posilujeme dolní končetiny i zádové svaly, uvolňujeme kyčelní klouby a třísla.

Provedení:

  • pokrčená přední noha v úhlu 90 stupňů – koleno nad patou (nejde před špičku, vidíme si stále na palec přední nohy)
  • zadní chodidlo celou plochou na zemi, rovnoběžně se zadní stranou podložky
  • pánev podsazená, otevřená, střed těla pevný
  • tělo kolmo k zemi
  • chodidla tlačíme pevně do podložky, vytahujeme trup vzhůru
  • ramena uvolněná, paže v přímce (pozor na zadní paži)
  • pohled je upřený na prostředníček přední paže

POZOR! Nevtáčíme koleno přední nohy, otvíráme a vidíme na palec.