Ztraceni v překladu

Ve svých hodinách sanskrit ani žádný jiný cizí jazyk nepoužívám a doufám tedy, že mi dobře rozumíte. Ale začtete-li se  v časopise do článku o józe, může se stát, že po chvíli ztratíte nit.185649


Pro začátek si tedy „přeložme“ :

NAMASTÉ – pozdrav, který je doprovázen spojením dlaní před hrudí na úrovni srdce, skloněním hlavy, kde se na okamžik zastavíme a během této chvíle můžeme nahlas nebo jen v duchu vyslovit „namasté“.

„Nama“ – znamená poklonit se

„as“ znamená já

„te“ znamená tobě

Celý pozdrav prezentuje víru, že v každém z nás se v oblasti srdeční čakry nachází „boží jiskra“ a my tímto gestem dáváme najevo svou úctu, vděčnost i respekt vůči druhému. „Božské ve mně se klaní božskému v tobě“.

ÁSANA – tělesná cvičení, pozice

PRÁNÁJÁMA – dechová cvičení, práce s dechem

DHÁRANA – koncentrace

SAMÁDHI – stav nadvědomí vedoucí k osvícení, nejvyšší cíl v józe

ČAKRA – kolo, disk, energetický vír

BINDU – bod uvnitř hlavy, posvátné znaménko na čele, které symbolizuje vyšší vědomí

BUDDHI – vyšší inteligence, poznání, schopnost

SÚTRA – poučka, aforismus