Pět Tibeťanů – ideální domácí praxe

Jelikož o tomto „zázračném“ cvičení byla vydána spousta knih, pravděpodobně jste již o Pěti Tibeťanech zaslechli. Z pohledu lékařů jde o velmi účinnou sestavu cviků na zlepšení pohyblivosti páteře a krevního oběhu. Dle jogínské literatury tyto speciální cviky otevírají a harmonizují čakry (energetická centra v našem těle).

Pět Tibeťanů – ideální domácí praxe

Bylo nebylo… začíná to jako pohádka. Na počátku minulého století se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford spřátelil s panem Peterem Kelderem. Vyprávěl mu o své službě v Indii, kde prý kdesi v Tibetu stojí klášter, ve kterém žijí mniši, kteří znají tajemství věčného mládí. Plukovník pana Keldera dlouho přemlouval, aby s ním odjel do Tibetu klášter hledat. Nakonec se na cestu vydal sám. Táhlo mu již na šedesát, měl prošedivělé vlasy a chodil o holi. Když se po 23 letech vrátil, jeho přítel ho nemohl poznat. Plukovník vypadal jako muž odhadem pětačtyřicetiletý, vzpřímené chůze s tmavými vlasy. Vyprávěl o své cestě Tibetem, jak našel onen klášter, žil s mnichy, pěstoval zeleninu, vyráběl ovčí sýr a také jak se od nich naučil tajné cviky, které člověku vrací mládí. Peter Kelder poté po mnoho týdnů sepisoval zážitky z vyprávění plukovníka Bradforda a vydal o jeho cestě Tibetem knihu. Tato kniha byla přeložena do mnoha jazyků a tisíce nadšenců podle ní cvičí dodnes.

Od té doby byla o tomto „zázračném“ cvičení vydána spousta knih. Z pohledu lékařů jde o velmi účinnou sestavu cviků na zlepšení pohyblivosti páteře a krevního oběhu. Dle jogínské literatury tyto speciální cviky otevírají a harmonizují čakry (energetická centra v našem těle). Hlavních čaker má tělo sedm, každá z nich má vztah k určité žláze s vnitřní sekrecí a ovlivňuje produkci hormonů dané žlázy. První, kořenovou čakru máme spojenou s pohlavními žlázami, druhou s nadledvinkami, třetí, „solar plexus“ se slinivkou břišní, čtvrtou, srdeční čakru s brzlíkem, pátou se štítnou žlázou, šestou čakrou je tzv. „třetí oko“ a váže se k hypofýze, sedmá, korunní čakra je spojená s epifýzou. Zjednodušeně, v těchto energetických polích se otáčejí víry energie. V nemocném těle se mohou točit pomaleji (nebo rychleji), případně se dokonce zastaví. Tok naší životní energie tím stagnuje. A právě ke správnému otáčení čaker může tato sestava cviků pomoci.

Abychom docílili správného účinku na naše tělo, měli bychom sestavu cviků Pět Tibeťanů praktikovat denně (udělat si pauzu je možné jeden den v týdnu), a to v minimálně třech opakováních od každého cviku, maximálně jednadvacetkrát. S počtem opakování začínejte postupně a pomalu, přidávejte pouze o jeden každý týden. Obecně platí, že bychom měli tento počet přizpůsobit vlastním možnostem dle toho, kolikrát jsme schopni bezpečně a správně zacvičit pro nás nejtěžší z cviků. Počet opakování musí být u všech cviků/Tibeťanů stejný a neměli bychom ho snižovat. To znamená, začnu-li s opakováním sedmkrát, nemohu další den přejít na pět opakování, ale dodržím minimální počet již stanovených sedmi.

Vytvořte si z Pěti Tibeťanů rituál a stanovte si pro sebe nejvhodnější dobu cvičení. Vzhledem k tomu, že jde o energetické cvičení, doporučuje se ráno před snídaní, načerpáte tak energii na celý den. Večer by se mohlo stát, že se vám bude špatně usínat, ale je to hodně individuální. Někomu může večerní praxe naopak kvalitu spánku zlepšit. Cvičte pomalu, soustřeďte se na správné provedení, nejde o rychlost, máte čas. Celé cvičení vám v průměru zabere 10 až 15 minut a obzvláště v této době jde o ideální domácí praxi.

Co se týče správného dýchání, obecně platí, že při provádění cviku začínáme s nádechem a s výdechem se vracíme do základní polohy. Pozor, může jít o obrácené dýchání, než jsme se naučili v lekcích jógy (například u polohy střechy – pátý Tibeťan).

První Tibeťan
Postavíme se do polohy hory, upažíme dlaně směrem k zemi, paže do výše ramen. Pozvolna se začínáme otáčet ve směru hodinových ručiček. Postupně se snažíme otáčení zrychlit, aby paže rotovaly odstředivou silou. Zaměřte se na jeden bod, ať neztratíte orientaci a můžete počítat otáčky. Pozvolna opět zpomalte a chvíli zůstaňte v klidu stát, dokud se vám nepřestane motat hlava. Můžete spojit dlaně před hrudníkem a počkat, prodýchat.

Druhý Tibeťan
Položíme se na záda, paže podél těla. S nádechem zvedáme nejprve hlavu k hrudníku, poté nohy vzhůru méně než 90 stupňů, špičky u sebe, s výdechem pokládáme zpět hlavu, nohy, špičky od sebe. Myslete na vtažené břicho, nepovolujte v bedrech, ramena, celá páteř a hýždě zůstávají na zemi. Pokud je pro vás zpočátku cvik příliš těžký, můžete použít variantu s pokrčenými koleny. Jste-li pokročilejší, nepokládejte během série nohy na podložku. Působíme na 1., 2., 4. a 5. čakru.

Třetí Tibeťan
Přejdeme do kleku, kolena na šíři boků. Špičky nohou jsou ohnuté a zapřené do podložky. Dlaně položte na hýždě nebo lépe až pod ně, na stehna. Ramena máme stažená směrem dolů, lokty směřují vzad. Sklopíme hlavu a přitáhneme bradu k hrudníku. S nádechem jde hlava do záklonu, otvíráme hrudník, vytahujeme ho směrem vzhůru. Postupně se dostaneme do svého maximálního záklonu. S výdechem se vracíme zpět. Máte-li problémy s koleny, doporučuji podložit si je např. složenou dekou nebo ručníkem. Nyní harmonizujeme 1., 3., 6. a 7. čakru.

Čtvrtý Tibeťan
Patří mezi nejobtížnější, především pro starší a méně pohyblivé lidi. Sedíme v rovném sedu, dlaně jsou opřené o zem těsně vedle těla, prsty směřují vpřed. Bradu máme přitaženou k hrudníku, dlaně tlačíme do podložky. Zkontrolujte si, že máte rameno, loket a zápěstí v jedné přímce kolmo k zemi. S nádechem nadzvedneme hýždě, vysouváme se dopředu, břichem vzhůru, hlava dozadu (hlavu nepovolujeme, díváme se na strop). Chodidla jsou plnou plochou v podložce, kolena svírají úhel 90 stupňů. Ve výdrži se snažíme bedra zvednout co nejvýš. S výdechem se vracíme do základní polohy s tím, že dosedneme až mezi dlaně, bradu opět přitáhneme k hrudníku. Ruce a chodidla zůstávají stále na stejném místě. Tento cvik působí především na naši 2. a 5. čakru.

Pátý Tibeťan
Základní poloha se podobá pozici psa hlavou vzhůru s tím rozdílem, že začínáme s překlopenými prsty, které zapřeme do podložky. Dlaně pod rameny, paže propnuté, vytažení z pasu, břichem se nedotýkáme země. S nádechem zvedáme boky vzhůru a přecházíme do psa hlavou dolů – střechy. S výdechem se vracíme zpět. Po celou dobu se nedotýkáme tělem podložky. Tento Tibeťan ovlivňuje všechny naše čakry.

https://www.jogadnes.cz/joga/pet-tibetanu-idealni-domaci-praxe-5362/