„KOBRA“

nebo-li Pes hlavou nahoru, příp. Protahující se pes (úrdhvamukhašvánásana)

Poloha, která vyžaduje silná zápěstí a ohebnou páteř. Je součástí Pozdravu slunce, a proto ji během lekce opakujeme poměrně často. Tato poloha nemusí být každému právě příjemná.

Pokud patříte k těm, kterým způsobuje bolest v oblasti bederní páteře, provádějte raději její jednodušší variantu, tzv. „nízkou kobru“. Během tohoto provedení jsme opřeni pouze o předloktí, příp. nedopínáme paže (lokty krčíme podél těla), a tím  eliminujeme prohnutí v bedrech.

Správné provedení:

  • zpevněte pánevní dno i břišní svaly a protáhněte trup z kyčlí a pasu vzhůru
  • dlaně (v případě nízké varianty lokty) máte přímo pod rameny, prsty směřují vpřed
  • ramena stahujte dolů, lopatky k sobě, otevřete hrudník
  • dívejte se šikmo vzhůru, hlavu „nelámejte“ dozadu