4. září 2012 opět začínáme!!!

První hodina po prázdninách – úterý 4.9.2012 je opět zdarma!!!!

V novém školním roce začínají pravidelné hodiny power yogy v Nových Butovicích,        vždy v úterý od 19.00 hod a ve čtvrtek od 17.30 hod.

Cena zůstává 60,-Kč/hod; 500,-Kč/10 hod