Dovolená

Od 17. do 28. září mám dovolenou. Ruší se hodina power yogy v úterý 22.9. 2015   

v Nových Butovicích a nahradíme jí ve středu 30. září od 19 hodin.

Na lekcích v BBC bude zajištěn záskok.